ANSVARLIGHED

I TCM Group er ansvarlighed og bæredygtighed en integreret del af virksomhedens drift. Ansvarlighed i forhold til miljøet, ansvarlighed i forhold til vores kunder og ansvarlighed i forhold til vores medarbejdere og andre interessenter.
 

Forskellige certificeringer og miljømærkninger vidner om vores ansvarlighed. Bæredygtigt er et nøgleord i vores brug af ressourcer og i vores produktion, og anvender f.eks. udelukkende FSC®-certifiseret træ til vores massivbordplader. Vi har også et højt indhold af genbrugsmaterialer i vores skabe og fronter.

For at sikre det bedst mulige indeklima hos vores kunder, er en række af vores produkter mærket efter den frivillige ordning Dansk Indeklima Mærkning. Det sikrer, at de ikke afgiver skadelige kemiske stoffer og dufte.
 

Og som den første danske køkkenproducent er vi tilsluttet FNs Global Compact, der støtter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Find vores seneste lovpligtige redegørelse for samfundsansvar ved at klikke på linket herunder.

 


 

 

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en global non-profit mærkningsordning for ansvarligt produceret træ.

Når en bordplade i massivtræ er FSC-certificeret, er det en garanti for produktion med omtanke. Der fældes ikke mere træ, end naturen kan nå at reproducere, skovarbejderne har godkendte arbejdsforhold og får en ordentlig løn, dyr og planteliv beskyttes, og de lokale får del i indtægterne fra skoven til opbygning af skoler, klinikker og lignende.

 

INDEKLIMAMÆRKNING

Indeklimaet i en bolig afhænger ikke kun af ventilation og husets byggematerialer.

Inventaret kan også påvirke indeklimaet. Derfor har en lang række af TCM Group’s produkter fået tildelt Dansk Indeklima Mærkning. Mærkningsordningen stiller krav til, hvordan produktet påvirker luftkvaliteten i hjemmet. TCM Group’s indeklimamærkede produkter har gennemgået omfattende test, så der er dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer og dufte til luften.

 

GLOBAL COMPACT

TCM Group har tilsluttet sig de 10 principper i FNs Global Compact.

Det er indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Virksomheder der tilslutter sig Global Compact forpligter sig til at gøre de 10 principper til en del af forretningsaktiviteter og til at rapportere til Global Compact om indsatsen. 

 

SBTi

Science Based Targets

Science Based Targets initiative har godkendt TCM Groups videnskabeligt baserede CO2 reduktionsmålsætning.

 

Whistleblower ordning

I whistleblower-systemet kan du indberette alvorlige forhold som for eksempel bestikkelse, afpresning, underslæb, tyveri, regnskabsmanipulation mv.
Forhold som mobning, utilfredshed med lønforhold, overtrædelse af alkoholpolitik mv. bør ikke indberettes her, men opfordrer vi i stedet til indberettes gennem de normale kanaler.
Med din hjælp kan vi sikre vores integritet og pålidelighed og på den måde også vores succes.

Gå til indberetning